Dofinansowanie na kotły

Na likwidację starego kotła i zainstalowanie nowego niskoemisyjnego ogrzewania możesz uzyskać dofinansowanie


Zapytaj w swoim Urzędzie Miasta lub Urzędzie Gminy o program ograniczania niskiej emisji i jego szczegółowe zasady.

W zależności od gminy dofinansowanie może dotyczyć podłączenia do sieci ciepłowniczej, ogrzewania gazowego, elektrycznego, olejowego lub nowoczesnego automatycznego kotła na węgiel, drewno lub pelet. W przypadku instalacji kotła na paliwo stałe, musisz zastosować kocioł spełniający wymagania ekoprojektu w zakresie sprawności i emisji zanieczyszczeń.